Rood Hulpverlening vormt

de rode draad door jouw leven!

Zorgaanbod rood hulpverlening

Hulpverleningsprogramma ‘De Rode Draad’

Rood Hulpverlening werkt met het hulpverleningsplan ‘De Rode Draad’. Deze vormt de rode draad

door de geplande en ongeplande zorg heen van de zorgvrager en geeft de begeleiding de nodige richtlijnen bij de geleverde zorg. In dit hulpverleningsplan komen alle aspecten van hulpverlening naar voren die belangrijk zijn om een zorgvrager goed op de rit te kunnen krijgen. De rode draad heeft vier spreekwoordelijke knopen die samen met de hulpverlener losgemaakt kunnen worden.

Deze knopen hebben allen een duidelijke naam en een globaal bijpassend doel:

Persoonlijkheid > doel: Shine bright like a diamond

Zingeving > doel: Wie een kind redt, redt een hele wereld

Leven > doel: Leren om stevig op beide benen te staan

Geluk > doel: Geluk is de kunst een prachtig boeket te maken van de bloemen waar je bij kunt

De hulpverlening start met een uitgebreide intake waarin bovengenoemde knopen uitgebreid worden besproken. Aan het einde van de intake wordt er met de zorgvrager gekeken welke knopen er aangepakt moeten worden, welke persoonlijk gestelde doelen daaruit voort vloeien en hoe we deze doelen willen gaan bereiken. Samen met de zorgvrager wordt er een zorgcontract opgesteld met de daarbij behorende gemaakte zorgafspraken die worden omschreven in de zorgbeschrijving. Wanneer beide partijen akkoord zijn zal er worden ondertekend en gaat de zorg van start. Na zes weken zullen de persoonlijk gestelde doelen behorend bij de knopen worden vastgesteld in het hulpverleningsplan, deze wordt in overleg en samenspraak met de zorgvrager geschreven. Vanuit ‘De Rode Draad’ worden onderstaande zorg producten worden ingezet.

Individuele begeleiding

De naam zegt het al; er wordt begeleiding geboden aan de individu; oftewel één op één. Deze zorgvorm wordt ingezet als basis voor de zorgvraag die er ligt. Middels het voeren van persoonlijke gesprekken zullen er praktische zaken met u worden besproken en aangepakt. U kunt hierbij denken aan doelen gericht op persoonlijke ontwikkeling, oefenen van vaardigheden inzake gedragsveranderingen, gesprekken met als doel verwerking of activering, advies m.b.t. persoonlijke verzorging. Ook kan individuele begeleiding worden ingezet om nabijheid of toezicht te bieden in een bepaalde situatie. Denk daarnaast ook aan de praktische invulling tijdens individuele begeleidingsmomenten, zoals het voeren van een huishouden, ondersteunen bij het onderhouden van een stabiel netwerk en b.v. ondersteunen bij het voeren van een (financiële) administratie. In het begin kunnen zaken uit handen genomen worden waar nodig maar stukje bij beetje zal de zorgvrager steeds meer zelf gaan doen met als ultiem doel: zelfstandigheid.

Noodtelefoon en 24 uur zorg in nabijheid

Vaak is het wenselijk dat zorgvragers 24 uur per dag nabijheid kunnen ontvangen; dit kunnen wij leveren middels de noodtelefoon; wanneer er zich een situatie voordoet waar de zorgvrager niet goed zelfstandig mee om kan gaan en de zorgvraag niet kan wachten tot het volgende individuele begeleidingsmoment, kan de zorgvrager 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen naar de noodlijn van Rood Hulpverlening. De hulpverlener zal de zorgvrager mondeling bijstaan en waar nodig praktisch interveniëren.

Dagbesteding

Rood Hulpverlening denkt met haar zorgvragers mee om ofwel een studie (naar eigen kunnen) op te pakken ofwel te groeien naar het hebben van een baan. Zo kan de zorgvrager uiteindelijk zichzelf financieel onderhouden en dus groeien naar optimale zelfstandigheid. Rood Hulpverlening zoekt hierbij de samenwerking op met zorgvrager en haar netwerk, zoals bijvoorbeeld de uitkerende instantie. Wanneer een baan of opleiding niet binnen de mogelijkheden behoren kijken we naar een alternatieve, zinvolle invulling van de vrije tijd zoals het doen van vrijwilligerswerk.

Wonen en Crisisopvang

Rood Hulpverlening zal samen met de zorgvrager naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie streven; daar Rood Hulpverlening zorg verleent middels persoonsgebonden budget zit de woning niet bij de zorg in; zorgvrager dient dus zelf de woning te bekostigen. Wel kunnen wij meekijken naar de mogelijkheden en wensen die er zijn op woongebied voor de zorgvrager; ook kunnen wij crisisinterventie regelen wanneer de huidige woonsituatie acuut uit de hand dreigt te lopen. Binnen 1 tot 2 werkdagen kunnen wij een toezichtlokatie regelen voor 1 tot 7 dagen zodat onze zorgvrager even tot rust kan komen en er vanaf een afstand goed gekeken kan worden naar een passende oplossing voor het acuut ontstane probleem. Soms kunnen wij in overleg met zorgvrager ervoor kiezen deze interventiemomenten preventief in te zetten, dit om escalaties te kunnen voorkomen.

Vakantieopvang

Rood Hulpverlening biedt vakantieopvang. Zij organiseert een aantal keren per jaar voor zijn of haar zorgvragers een mini break, in een veilige en therapeutische omgeving. Er wordt één op één begeleiding geboden; binnen deze vakanties ligt de focus op oefenen van vaardigheden, verdieping van de persoonlijk gestelde doelen en mentale ontspanning.

Indicaties

Rood Hulpverlening kan zorg leveren aan zorgvragers met een indicatie op basis van de wet langdurige zorg; leveringsvorm persoonsgebonden budget. Uiteraard kijken we graag met u mee welke mogelijkheden u heeft binnen ons zorgaanbod of dat uw zorgvraag beter past bij een andere zorgaanbieder.